Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

KČT Nový Jičín » Výroční členská schůze KČT, odboru TJ Nový Jičín, únor 2022

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT, ODBORU TJ NOVÝ JIČÍN, ÚNOR 2022

Program výroční schůze:

1) Zpráva o činnosti odboru za rok 2021
2) Zpráva o hospodaření roku 2021
3) Příspěvky pro odbor na rok 2023
4) Poplatky za ubytování na Skurečené pro členy KČT Nový Jičín
5) Volba delegátů na výroční schůzi MS oblasti 13.3.2022
6) Plán činnosti pro rok 2022

Ke stažení jsou následující soubory:
1. Zpráva o činnosti
2. Zpráva o hospodaření
3 - 6. Schůze
Plán akcí pro rok 2022
Výsledky hlasování
Usnesení výroční členské schůze