Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

KČT Nový Jičín » Příběh stromů na Skurečené

PŘÍBĚH STROMŮ NA SKUREČENÉ

Příběh stromů

Dávno již tomu, kdy obyvatelé naší chalupy na Skurečené zasadili na louce 2 stromky jasanů. Víte, ono to v těch dobách před 100 léty mělo více důvodů, zasadit si strom, konkrétně jasan, k domu. Vzrostlé stromy poskytovaly okolí pěkný stín, a listí z jasanů se dávalo v zimních měsících jako žrádlo pro kozy a ovce, které se na okolních loukách pásly. Stromy si vesele rostly, sílily a byly užitečné.

A jak už to bývá, příroda si někdy dělá co chce a nikoho se neptá zda s tím souhlasíme a nebo ne. Nejenže se na jehličnatých stromech vyřádil kůrovec, tak jasany začala napadat choroba s názvem chalara fraxinea, my jsme tomu začali říkat cholera. Jasanům se rozloží kořenový systém a strom, jelikož nemá pevný základ, padá i s kořenovým balem k zemi.

Tak se stalo, že jeden z našich jasanů tuto chorobu dostal. Bylo jen otázkou času, kdy se strom svalí na chalupu a tím způsobí velké materiální škody. Nehledě k tomu, že u chalup na stráni, se již jeden jasan vyvrátil. Bohužel z dendrologického posudku vyplynulo, že jediným lékem na tuto chorobu je pokácení stromů. K tomu pak došlo. Stalo se tak k naší velké lítosti, přece jen s námi stromy byly dlouho.

Stromy kácel Pavel Vrba, což je jeden z nejlepších dřevorubců v kraji. Jedná se o kácení ve výškách a není to nic jednoduchého. Muselo se opatrně, ať padající dřevo neponičí okolí i chalupu.

Nechali jsme 3 metrové pařezy a rozhodli jsme se využít je na postavení dřevěných soch. K této příležitosti jsme uspořádali anketu mezi turisty, zároveň se sbírkou na zhotovení soch, Vyhrál to rys a dravý pták. Díky štědrým příspěvkům turistů se nám podařilo ¾ částky na sochy vybrat. Zakázku jsme zadali vynikajícímu řezbáři Pavlu Špalkovi z Kopřivnice. Ostatní nezbytnosti kolem toho zajišťoval Mirek Raška. Řezby postavili na pařezy v podzimních dnech roku 2023 kluci Raškovi a Honza Ondruška. Patří jim za to velký dík. Turisté chodící okolo sochy obdivují, fotí si je a chválí.

Na místě u chalupy jsme proto zasadili 4 nové stromečky jako náhradu za ty dva pokácené. Jsou to 2 jedle a 2 duby. Prohlédněte si,  jak šel čas s našimi stromy a jak jde a půjde dál.

Těchto pár slov jsem napsala, aby lidé věděli, že jsme stromy nepokáceli jen proto, že jsme si to vymysleli, ale proto, že to byla nezbytnost. Jelikož máme přírodu rádi, zasadili jsme místo pokácených stromů nové, příroda má být v rovnováze, a o to my se snažíme.

Anna Rašková