Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

KČT Nový Jičín » Podmínky ubytování

PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

Podmínky poskytování rekreačního pobytu na turistické chalupě TJ Nový Jičín Skurečená (Čeladná – Podolánky č.p. 172 – oblast Beskydy, MS kraj)

Turistická chalupa Skurečená je nekomerčním objektem, který slouží výhradně k ubytování členů Klubu českých turistů ČR a návštěvníků Beskyd ( dále jen hosté). Je majetkem TJ Nový Jičín, KČT, odbor TJ Nový Jičín je uživatelem. Získané finanční prostředky za ubytování účelně KČT, odbor TJ Nový Jičín využívá k základní údržbě a uhrazení režijních nákladů provozu chalupy.

Ceník od 1.1.2018

- pro členy KČT, odboru TJ Nový Jičín – ponechání současných cen a výhod

- současně ti členové KČT, odboru TJ Nový Jičín, kteří využívají výhod bezplatného pobytu na Skurečené (brigádníci, členové výboru, vedoucí akcí, členové nad 70 let), zaplatí jednorázový roční příspěvek 100 Kč.

- pro ostatní:

-  cena za nocleh 150,- Kč (děti od 6 let)

- při obsazení 1 - 3 lidmi je minimální cena za chalupu na 1 noc 500,- Kč, cena za pobyt minimálně 1.000,- Kč (1 – 2 noci)

 Pro členy KČT je cena vč. dotací.

Slevy: člen KČT, odboru TJ Nový Jičín s odpracovanou brigádou v běžném roce má nárok na pobyt zdarma v daném roce v délce max. 1 týden pro sebe a své přímé rodinné příslušníky (manžel(ka), děti, vnoučata), kteří jsou členy KČT, odboru TJ Nový Jičín. Evidenci brigád vede správce a kontroluje výbor. Nárok na slevu mají i členové, kteří se aktivně podílí na organizaci akcí KČT, odboru TJ Nový Jičín. Na ostatní hosty a nečleny KČT, odboru TJ Nový Jičín se sleva nepřenáší. Členové KČT nad 70 let věku nemají brigádnickou povinnost, jejich úleva od platby pobytu je však nepřenosná na rodinné příslušníky.

Rezervace

objednávka pobytu se podává písemnou formou, popř. e-mailem s udáním data rezervace, termínu rezervace a kontaktu na objednavatele. Objednávka je správcem potvrzena obratem. Rozhodující je datum rezervace pobytu. Případné změny ze strany objednavatele se řeší v náhradních možných termínech. Ubytování je poskytováno na víkend, max. na jeden týden. Pokud je více zájemců na jeden termín, rozhoduje datum písemné objednávky. Turistický 5-ti lůžkový pokoj v 1. poschodí vlevo od schodiště je určen pouze pro členy KČT, odboru TJ Nový Jičín. Objednávky pobytů na běžný rok a především letní sezónu, tj. červenec + srpen schvaluje výbor KČT, odboru TJ Nový Jičín ke dni 31.1. daného roku.

Ubytovací kapacita

k ubytování slouží 3 pokoje. V přízemí velká ložnice pro 12 - 14 lidí (poschoďová palanda pro 8 lidí, poschoďová palanda pro 2 lidi, 2gauče), v patře pak vpravo od schodiště 6-ti lůžkový (jednotlivé válendy), vlevo 5-ti lůžkový, tzv. turistický pro členy KČT, odboru TJ Nový Jičín. Znamená to, že zde mohou být ubytovány až 3 skupiny hostů. K dispozici je v přízemí plně vybavená kuchyň s nádobím pro cca 25 osob, plynový sporák na P-B, sporák na dřevo s pečící troubou. V objektu je v přízemí dřevárka (tam sekerky), sklep, skříň na potraviny v chladnu na chodbě u sklepa, prosklená veranda u vstupu, ping-pong stůl a dva suché WC vzadu uvnitř objektu.

Objekt je bez elektřiny, voda se nosí ze studánky cca 30 m. V objektu je zavedeno 12 V elektrické osvětlení ze solárního panelu. Nenechávejte  rozsvícená světla v místnostech, kde se nepohybujete a při odchodu zkontrolujte, zda jsou všechny světla zhasnutá. Je nepřípustné jakkoliv zasahovat do systému !!! V případě poruchy kontaktujte správce. Další možnost je osvětlení petrolejkami a vlastními baterkami. Hosté si donesou vlastní utěrky na nádobí a toaletní papír. Signál mobilu je nad chalupou na louce nad ohništěm.

Storno poplatek

Storno poplatek činí 200.- Kč při zrušení pobytu a nezajištění náhradníků (za náklady spojené s rezervaci, korespondence, telefonáty atd.).

Úklid

na turistické chalupě Skurečená, která leží poměrně vysoko v horách (725 m n. m.) a není snadno dostupná, není stálý správce. Podmínkou ubytování všech zájemců (členů KČT i hostů) je provedení úklidu na konci svého pobytu dle následujících pravidel:

1/ úklid kuchyně – tzn. umýt použité nádobí, vyčistit kamna, vylít pitnou vodu z nádob, vypnout plyn za sporákem i v dřevárce, umýt podlahu, odvézt odpadky, neponechávat žádné zbytky potravin, vyjma cukru, soli, čaje

2/ úklid, vytření či umetení podlah ve všech prostorách, kde skupina pobývala. V zimě a mrazech nevytírat podlahy vodou, pouze vymést. Součástí pobytu je vždy i vyčištění korýtka pod studánkou (rýžový kartáč, koště) a jeho propláchnutí (vytáhnout dole špunt a opět nasadit, až je korýtko čisté)

3/ vyčistit všechny kamna, vynést popel, připravit na podpal dalším hostům

4/ uklidit obojí WC, nenechávat (hlavně v zimě) žádnou vodu v nádobách, uzavírat poklopy na WC, větrat okénky a ta při odchodu dobře zavřít

5/ vyčistit petrolejky, dolít petrolej a zkontrolovat jejich stav - pokud byly použity

6/ dobře uzavřít všechna okna, uzamknout dřevárku zevnitř, také horní pokoje, zkontrolovat objekt před odchodem, dobře zamknout hlavní dveře

7/ dolní velkou ložnici nechat vždy větrat okny na verandu + otevřené dveře na chodbu a také nechte otevřené dveře od jídelny a kuchyně, ať chalupa dobře větrá

8/ zanechat chalupu v takovém stavu, v jakém ji rádi naleznete při dalším pobytu.

Případné reklamace úklidu hlásit ihned správci, nepořádníci nedostanou příště rezervaci.

Týdenní turnusy se střídají vždy v sobotu po 12.00 hodině (aby měli ubytovaní čas a prostor na úklid chalupy před svým odjezdem). Při odchodu na výlety nenechávejte na chalupě cennosti, mobily, peníze, doklady – vše s sebou!!

Zodpovědnost

Každý ubytovaný host jako samostatný nájemník i jako člen skupiny nese za chalupu plnou zodpovědnost po celou dobu svého pobytu. Je povinen zabezpečit ji proti požáru, dbát velké opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm, petrolejkami, při sekání dřeva. Nenechávejte nikdy hořet oheň v kamnech při odchodu z chalupy!

Registrace ubytovaných

Jako každá ubytovací kapacita i noclehy na chalupě Skurečená podléhají registraci ubytovaných hostů. Každý nájemce je povinen vyplnit buď seznam A = členové KČT ČR ve všech kolonkách, nebo seznam B = tj. hosté, nečlenové. Vedoucí skupiny hostů je zodpovědný za vyplnění těchto seznamů ubytovaných. Jsou podkladem k vyúčtování, příp. poskytnutí slevy z ústředí KČT ČR.

Úhrada

Úhradu noclehů, vrácení klíčů od chalupy, klíče od závory, registrované povolenky ke vjezdu osobních vozů k chalupě, vyplněné seznamy A i B nutno dodat správci max. do 5 dnů po pobytu osobně - vždy po 16.00 hod. domů po předchozí telefonické domluvě nebo poštou, a to doporučeně na adresu:

Jarmila Kiralová, Trlicova 14, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 737 811 283, E-mail: kctnj@seznam.cz

Následně je vydán, příp. zaslán poštou příjmový doklad k platbě za noclehy. Náhrada za rozbitý inventář, petrolejky, sekerky apod. se řeší zvlášť (rozbitý cylindr = 100.- Kč, rozbité topůrko u sekerky = 150.- Kč atd.).

Tyto Podmínky ubytování na turistické chalupě na Skurečené navrhl výbor KČT TJ Nový Jičín v prosinci 2009 a schválila Valná hromada členů KČT TJ Nový Jičín v lednu 2010. Nový ceník a drobné aktualizace textu byly projednány na výroční členské schůzi dne 20.1.2018.