Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

KČT Nový Jičín » Podmínky ubytování

PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ

Podmínky poskytování rekreačního pobytu na turistické chalupě TJ Nový Jičín Skurečená (Čeladná – Podolánky č.p. 172 – oblast Beskydy, MS kraj)

Turistická chalupa Skurečená je nekomerčním objektem, který slouží výhradně k ubytování členů Klubu českých turistů ČR a návštěvníků Beskyd ( dále jen hosté). Je majetkem TJ Nový Jičín, KČT, odbor TJ Nový Jičín je uživatelem. Získané finanční prostředky za ubytování účelně KČT, odbor TJ Nový Jičín využívá k základní údržbě a uhrazení režijních nákladů provozu chalupy.

Ceník ubytování platný od 1. 1. 2023

                                KČT, odbor TJ Nový Jičín               KČT - ostatní odbory           hosté

děti do  6 let                0 Kč + dotace 40 Kč                   0 Kč + dotace 40 Kč             50 Kč

děti 7 - 18 let            50 Kč + dotace 40 Kč                110 Kč + dotace 40 Kč           150 Kč

dospělí od 18+        100 Kč + dotace 40 Kč               160 Kč + dotace 40 Kč           200 Kč

dospělí od 71 let      50 Kč + dotace 40 Kč

- při obsazení 1 - 3 lidmi je minimální cena za chalupu na 1 noc 700,- Kč, cena za pobyt minimálně 1.400,- Kč (1 – 2 noci). Toto neplatí pro členy KČT, odboru TJ Nový Jičín.

Slevy: členové KČT, odboru TJ Nový Jičín, kteří jsou organizátoři akcí, pořadatelé, členové výboru a účastníci brigád mají pobyt zdarma s tím, že 1 brigáda = 1 pobyt zdarma max. 7 dní nepřerušovaně  a vztahuje se i na rodinné příslušníky, kteří jsou členy KČT, odboru TJ Nový Jičín. Evidenci brigád vede správce a kontroluje výbor. Na ostatní hosty a členy jiných odborů KČT se sleva nepřenáší. Členové KČT, odboru TJ Nový Jičín nad 70 let věku platí sníženou částku 50 Kč (+ dotace 40 Kč).

Rezervace

objednávka pobytu se podává písemnou formou, popř. e-mailem s udáním data rezervace, termínu rezervace a kontaktu na objednavatele. Objednávka je správcem potvrzena obratem. Rozhodující je datum rezervace pobytu. Případné změny ze strany objednavatele se řeší v náhradních možných termínech. Ubytování je poskytováno na víkend, max. na jeden týden. Pokud je více zájemců na jeden termín, rozhoduje datum písemné objednávky. Turistický 5-ti lůžkový pokoj v 1. poschodí vlevo od schodiště je určen pouze pro členy KČT, odboru TJ Nový Jičín. Objednávky pobytů na běžný rok a především letní sezónu, tj. červenec + srpen schvaluje výbor KČT, odboru TJ Nový Jičín ke dni 31.1. daného roku.

Ubytovací kapacita

k ubytování slouží 3 pokoje. V přízemí velká ložnice pro 12 - 14 lidí (poschoďová palanda pro 8 lidí, poschoďová palanda pro 2 lidi, 2gauče), v patře pak vpravo od schodiště 6-ti lůžkový (jednotlivé válendy), vlevo 5-ti lůžkový, tzv. turistický pro členy KČT, odboru TJ Nový Jičín. Znamená to, že zde mohou být ubytovány až 3 skupiny hostů. K dispozici je v přízemí plně vybavená kuchyň s nádobím pro cca 25 osob, plynový sporák na P-B, sporák na dřevo s pečící troubou. V objektu je v přízemí dřevárka (tam sekerky), sklep, skříň na potraviny v chladnu na chodbě u sklepa, prosklená veranda u vstupu, ping-pong stůl a dva suché WC vzadu uvnitř objektu.

Objekt je bez elektřiny, voda se nosí ze studánky cca 30 m. V objektu je zavedeno 12 V elektrické osvětlení ze solárního panelu. Nenechávejte  rozsvícená světla v místnostech, kde se nepohybujete a při odchodu zkontrolujte, zda jsou všechny světla zhasnutá. Je nepřípustné jakkoliv zasahovat do systému !!! V případě poruchy kontaktujte správce. Další možnost je osvětlení petrolejkami a vlastními baterkami. Hosté si donesou vlastní utěrky na nádobí a toaletní papír. Signál mobilu je nad chalupou na louce nad ohništěm.

Storno poplatek

Storno poplatek činí 200.- Kč při zrušení pobytu a nezajištění náhradníků (za náklady spojené s rezervaci, korespondence, telefonáty atd.).

Úklid

na turistické chalupě Skurečená, která leží poměrně vysoko v horách (725 m n. m.) a není snadno dostupná, není stálý správce. Podmínkou ubytování všech zájemců (členů KČT i hostů) je provedení úklidu na konci svého pobytu dle následujících pravidel:

1/ úklid kuchyně – tzn. umýt použité nádobí, vyčistit kamna, vylít pitnou vodu z nádob, vypnout plyn za sporákem i v dřevárce, umýt podlahu, odvézt odpadky, neponechávat žádné zbytky potravin, vyjma cukru, soli, čaje

2/ úklid, vytření či umetení podlah ve všech prostorách, kde skupina pobývala. V zimě a mrazech nevytírat podlahy vodou, pouze vymést. Součástí pobytu je vždy i vyčištění korýtka pod studánkou (rýžový kartáč, koště) a jeho propláchnutí (vytáhnout dole špunt a opět nasadit, až je korýtko čisté)

3/ vyčistit všechny kamna, vynést popel, připravit na podpal dalším hostům

4/ uklidit obojí WC, nenechávat (hlavně v zimě) žádnou vodu v nádobách, uzavírat poklopy na WC, větrat okénky a ta při odchodu dobře zavřít

5/ vyčistit petrolejky, dolít petrolej a zkontrolovat jejich stav - pokud byly použity

6/ dobře uzavřít všechna okna, uzamknout dřevárku zevnitř, také horní pokoje, zkontrolovat objekt před odchodem, dobře zamknout hlavní dveře

7/ dolní velkou ložnici nechat vždy větrat okny na verandu + otevřené dveře na chodbu a také nechte otevřené dveře od jídelny a kuchyně, ať chalupa dobře větrá

8/ zanechat chalupu v takovém stavu, v jakém ji rádi naleznete při dalším pobytu.

Případné reklamace úklidu hlásit ihned správci, nepořádníci nedostanou příště rezervaci.

Týdenní turnusy se střídají vždy v sobotu po 12.00 hodině (aby měli ubytovaní čas a prostor na úklid chalupy před svým odjezdem). Při odchodu na výlety nenechávejte na chalupě cennosti, mobily, peníze, doklady – vše s sebou!!

Zodpovědnost

Každý ubytovaný host jako samostatný nájemník i jako člen skupiny nese za chalupu plnou zodpovědnost po celou dobu svého pobytu. Je povinen zabezpečit ji proti požáru, dbát velké opatrnosti při manipulaci s otevřeným ohněm, petrolejkami, při sekání dřeva. Nenechávejte nikdy hořet oheň v kamnech při odchodu z chalupy!

Registrace ubytovaných

Jako každá ubytovací kapacita i noclehy na chalupě Skurečená podléhají registraci ubytovaných hostů. Každý nájemce je povinen vyplnit buď seznam A = členové KČT ČR ve všech kolonkách, nebo seznam B = tj. hosté, nečlenové. Vedoucí skupiny hostů je zodpovědný za vyplnění těchto seznamů ubytovaných. Jsou podkladem k vyúčtování, příp. poskytnutí slevy z ústředí KČT ČR.

Úhrada

Úhradu noclehů, vrácení klíčů od chalupy, klíče od závory, registrované povolenky ke vjezdu osobních vozů k chalupě, vyplněné seznamy A i B nutno dodat správci max. do 5 dnů po pobytu osobně - vždy po 16.00 hod. domů po předchozí telefonické domluvě nebo poštou, a to doporučeně na adresu:

Jarmila Kiralová, Trlicova 14, 741 01 Nový Jičín
Tel.: 737 811 283, E-mail: kctnj@seznam.cz

Následně je vydán, příp. zaslán poštou příjmový doklad k platbě za noclehy. Náhrada za rozbitý inventář, petrolejky, sekerky apod. se řeší zvlášť (rozbitý cylindr = 100.- Kč, rozbité topůrko u sekerky = 150.- Kč atd.).

Tyto Podmínky ubytování na turistické chalupě na Skurečené navrhl výbor KČT TJ Nový Jičín v prosinci 2009 a schválila Valná hromada členů KČT TJ Nový Jičín v lednu 2010. Nový ceník a drobné aktualizace textu byly projednány na výroční členské schůzi dne 28.1.2023.