Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

O KČT

Klub českých turistů (KČT) vznikl jako samostatná organizace v roce 1888. V jeho čele stanul známý cestovatel a milovník přírody Vojta Náprstek.

KČT působí na celém území České republiky a sdružuje okolo 40 tis. členů všech věkových kategorií. Pro své členy i širokou veřejnost připravuje celou řadu aktivit v oblasti turistiky. Organizačně je KČT členěn na oblasti a odbory.

Činnost KČT

 • pěší turistika (stěžejní činnost KČT)
 • cykloturistika
 • vodní turistika
 • lyžařská turistika
 • mototuristika (kempink, karavaning)
 • speleoturistika (amatérské poznávání jeskyň a krasových jevů)
 • hipoturistika (turistika na koni)

Přední místo činnosti KČT zaujímá ochrana přírody. Aktivně se podílí na péči o některá památná místa a historické objekty.

KČT je autorem a garantem unikátního českého systému značení turistických tras všech typů

 • pěší (tzv. pásové značky – 39.700 km tras)
 • cyklotrasy (označeno 33.000 km tras)
 • lyžařské trasy (označeno 2.693 km tras)
 • hipotrasy (označují se od roku 2006)

Průběh všech značených turistických tras je centrálně evidován a publikován v edici turistických map v měřítku 1:50 000. KČT rovněž vydává cykloturistické mapy v měřítku 1:100 000 s cyklotrasami a jejich výškovými profily.

KČT napomáhá vytváření sítě turistického ubytování, vlastní a provozuje turistické chaty v různých místech ČR a zprostředkovává základní informace o turistickém ubytování v ČR.

Na podporu svých aktivit a zvýšení informovanosti členů KČT i veřejnosti vydává KČT každoročně kalendář turistických akcí. Také již 119 let vychází časopis TURISTA, ke kterému v posledních letech dostávají členové KČT 1x ročně tématicky zaměřený obrazový atlas ČR.

Každý člen KČT je zároveň majitelem slevové karty EUROBEDS. Může tak uplatnit slevy na ubytování ve vybraných turistických zařízeních v ČR, na chatách ŐTK a Naturfreunde v Rakousku, slevu na předplatném časopisu TURISTA, slevy na startovném na akcích pořádaných KČT a vybrané slevy na dopravu u ČD.

Nedílnou součástí KČT je Asociace turistických oddílů mládeže ČR (A-TOM), která sdružuje děti a mládež se zaměřením především na turistiku a táboření.

KČT se nezaměřuje jen na organizaci turistiky v ČR, ale je členem nejvýznamnějších mezinárodních turistických organizací

 • EWV - Evropská asociace turistických klubů
 • FICC - Mezinárodní federace Campingu a Caravaningu
 • IVV - Mezinárodní organizace lidového sportu

V některých zaujímají představitelé KČT důležité funkce.

KČT úzce spolupracuje s Klubem slovenských turistů a s turistickými kluby a spolky z Polska, Rakouska, Francie a Německa.

V roce 2008 oslavil Klub českých turistů 120. výročí od založení.