Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

KČT Nový Jičín » Usnesení výroční členské schůze 2016

USNESENÍ VÝROČNÍ ČLENSKÉ SCHŮZE 2016

Usnesení výroční členské schůze KČT, odbor TJ Nový Jičín konané dne 23. ledna 2016

Členská schůze schvaluje:

 • Zprávu o činnosti odboru za rok 2015 včetně zprávy o hospodaření a zprávu kontrolní komise.
 • Výši příspěvků na rok 2017
 • Pro rok 2016 jednorázový příspěvek ve výši max. 200,- Kč na autobusový zájezd pro člena KČT Nový Jičín, který se zúčastnil v roce 2015 alespoň jednoho vícedenního autobusového zájezdu pořádaného KČT, odbor TJ Nový Jičín.
 • Zavedení Všeobecných podmínek pro zájezdy

Členská schůze zvolila:

 • Nového člena kontrolní komise - Danu Teichmannovou

Členská schůze bere na vědomí:

 • Plán akcí na rok 2016
 • Rezignaci člena kontrolní komise - Jaroslavy Pustějovské
 • Zvýšení ceny za ubytování na Skurečené od roku 2017 na 120,- Kč pro dospělého a ponechání ceny 100,- Kč pro děti do 15 let.
 • Na konferenci Moravskoslezské oblasti dne 20.2.2016 nebyl navržen žádný delegát.

Členská schůze ukládá:

 • Kontrolní komisi provést inventarizaci majetku odboru.
  T: do 31. 3. 2016
  Z: J. Pustějovská, L. Hrnková

 

Zapsal: Ing. Ivan Čejka – předseda návrhové komise