Klub Českých Turistů

odbor TJ Nový Jičín

KČT Nový Jičín » Kompletní plán akcí » Výroční členská schůze

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE

28. 01. 2023
organizuje výbor

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE KČT, ODBORU TJ NOVÝ JIČÍN

se uskuteční v sobotu 28. 1. 2023 v sále restaurace Kolonie v Žilině

Prezence 13:30 - 14:00 hod. 

 PROGRAM:   
14:00 – 18:00 hod.
  1) Úvod, přivítání hostů
  2) Volba pracovních komisí 
  3) Zpráva o členské základně a činnosti odboru v roce 2022
  4) Zpráva o hospodaření 2022
  5) Volba výboru a kontrolní komise
  6) Volba delegátů na oblastní konferenci
  7) Příspěvky na rok 2024
  8) Žádost o převod chalupy na Skurečené do vlastnictví odboru
  9) Plán činnosti odboru na rok 2023
 10) Ceník a podmínky pro pobyty na Skurečené
 11) Doplnění všeobecných podmínek konání zájezdů
 12) Výročí a odměny
 13) Diskuse
 14) Návrh usnesení
 15) Závěr
  
18:00 – 19:00 hod.   - večeře
19:00 – 22:00 hod.  -  přátelské posezení s reprodukovanou hudbou

Na výroční schůzi bude zvolen nový výbor, proto je důležitá vaše účast. Prosíme o potvrzení účasti na výroční schůzi do 20.1.2023. Současně potvrďte, zda budete mít zájem o večeři. Vzhledem ke zvýšení ceny budeme za večeři při prezenci vybírat 50 Kč.
Vyzýváme ty členy, kteří by měli zájem kandidovat do výboru, aby se hlásili u předsedkyně, Ing. Martiny Fiedlerové, do 25. 1. 2023.

                                                           Výbor KČT, odboru TJ Nový Jičín