Akce Daruj paletu cihel

KČT Nový Jičín » Akce Daruj paletu cihel

Klub českých turistů se na vás obrací s žádostí o pomoc při výstavbě Bezručovy chaty na Lysé hoře.

V současné době je dokončen suterén chaty, do výkopu je osazen podzemní zásobník na vodu o objemu cca 60m3 a dokončují se další menší objekty. Letošní plán výstavby je téměř splněn. na jaře budeme pokračovat s výstavbou přízemí II. NP včetně zastřešení.

Naše Bezručova chata na Lysé hoře bude mít "lidský rozměr" a bude přesnou replikoku toho, co zde vybudovali naši předkové v roce 1933-1935. I oni tenkrát stavěli z veřejných sbírek a z darů od sponzorů a byli odkázání na pomoc brigádníků, turistů, i oni tehdy žili v celosvětové hospořádské krizi.

KČT je občanským sdružením, neziskovou a nestátní organizací. Proto se obracíme s prosbou na všechny příznivce, turisty a přátele našich hor, aby se zapojili do právě vyhlášené celostátní akce:

"Daruj paletu cihel"

V rámci této akce si mohou jednolivci, rodiny, kamarádi, přátelé na pracovišti nebo spolupracovníci v kanceláři, živnostníci, sportovní kluby, podniky apod. zakoupit paletu cihel a darovat ji na obnovu bezručovy chaty.

Na jedné paletě je 80ks cihelných tvárnic Porotherm. Celkem budeme potřebovat 300 palet cihelných tvarovek. Jedna paleta cihel stojí 3700 Kč. Částku poukažte na účet Veřejné sbírky 330010033/5500.

Do poznámky stačí uvést jméno dárce a heslo "Paleta cihel".

Každý dárce, jednotlivec, parta kamarádů, živnostník, sportovní klub, skupina spolupracovníků apod. budou navždy uvedeni na tabuli cti uvnitř nové chaty jako poděkování a vděk dárci za jeho velkorysost. Mohou se tak pochlubit svým potomkům, že přispěli k obnově Bezručovy chaty, čímž umožnili pokračování tradice tohoto významného turistického stánku na nejvšším vrcholu Beskyd.

Všem dárcům předem děkuje

Ing. Jan Havelka
předseda komise pro výstavbu Bezručovy chaty