Veřejná sbírka na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře

KČT Nový Jičín » Veřejná sbírka na obnovu Bezručovy chaty na Lysé hoře

Vážení přátelé,
po mnohaletém úsilí se konečně podařilo získat souhlas obnovit Bezručovu chatu na Lysé hoře. Přípravné práce již byly zahájeny.

Obracíme se proto na Vás s prosbou o příspěvek. Příspějte, prosím, dle svých možností na tento významný projekt. Investorem stavby je Klub českých turistů. Rozpočtové náklady činí asi 30 mil. korun.

Finanční příspěvek můžete poskytnout

1. Pomocí dárcovské SMS
na číslo 87777 zašlete zprávu: DMS GIGULA (mezi DMS a GIGULA je mezera)
Cena DMS je 30 Kč, z toho příspěvek na Bezručovu chatu činí 27 Kč.

2. Bankovním převodem
na transparentní účet u Raiffeisenbank 330010033/5500
Pro identifikaci můžete uvést jako variabilní symbol své rodné číslo nebo IČ firmy.

3. Darovací smlouvou
Pro ty, kteří chtějí vyjádřit své podmínky pro dar, je možné připravit draovací smlouvu pro KČT. V tomto případě se prosím spojte buď telefonicky na +420 604 984 577 anebo emailem na plusline@seznam.cz.

Každému dárci (kromě dárcovských SMS) vystavíme na požádání doklad o poskytnutém daru pro Vaše daňové přiznání.
Každý dárce, který zašle částku vyšší než 10 000 Kč, bude navždy zveřejněn na tabuli cti v nové chatě.
Informace o stavu sbírky budou uváděny na www.bezrucovachata.cz.
Další informace naleznete na www.lysahora.cz.
Prosíme všechny příznivce, aby oznámili tuto informaci všem známým a přátelům a podpořili tak dobrou věc.

Klub českých turistů, oblast Moravskoslezská